Odbor nakládání s nepotřebným majetkem

Působnost odboru


  • Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) je organizačním článkem Sekce majetkové Ministerstva obrany (SM MO) v oblasti ochrany, účelného a hospodárného nakládání s nepotřebným majetkem státu, s nímž přísluší hospodařit ministerstvu, s výjimkou dočasně nepotřebného majetku (dále jen nepotřebný majetek).

  • Hlavní činností ONNM je nakládání s nepotřebným majetkem (s výjimkou majetku svěřeného do působnosti jiného organizačního útvaru).

  • Zpracovává návrh rozhodnutí o nepotřebnosti majetku a nakládání s ním. ONNM ve své činnosti vychází ze zákona č. 219/2000 Sb. /*, a vyhlášky č. 62/2001 Sb. /*.

  • Zabezpečuje nabídkové řízení, projednává převodní operace nepotřebného majetku jiným subjektům státní správy a samosprávy.

  • Zjišťuje zájemce o koupi a vykonává obchodně právní, občanskoprávní a související činnosti v oblasti zabezpečení převodů, odprodeje, směn a užívání nepotřebného majetku, v souladu s platnými právními předpisy.
/* - ve znění pozdějších předpisůAdresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ředitel ONNM
Ing. Ľuboš Hajduk

Sekretariát:
tel.: 973 229 701
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)