Nabídka nemovitého majetku

Zlatníky u Opavy – bunkr ("řopík") SLO VEČ ROP38OP, okres Opava.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Zlatníky u Opavy
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
Minimální kupní cena: 11 900,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230938
Prohlídka objektu: bez prohlídky, nemovitost je přístupná
Místo srazu:

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
 
 

Popis:
Typový objekt stálého lehkého opevnění (A-200) stojící na pozemku st.p.č. 156 v k.ú. Zlatníky u Opavy, který je ve vlastnictví třetích osob (pozemek není předmětem koupě). Nachází se cca 500 m od zastavěné části obce Zlatníky, přímo u pravého okraje silnice III. třídy spojující části obce Zlatníky a Jaktař. Jedná se o železobetonovou stavbu z roku 1938, jejíž technický stav odpovídá celkovému stáří. Je bez většího poškození, pouze částečně zarostlá náletovými dřevinami, bez napojení na inženýrské sítě. Vlastníci pozemku pod stavbou mají ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)