Nabídka nemovitého majetku

Milostovice – bunkr ("řopík") SLO VEČ R80OP, okres Opava.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Milostovice
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
Minimální kupní cena: 16 890,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230942
Prohlídka objektu: bez prohlídky, nemovitost je přístupná
Místo srazu:

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-120 stojící na pozemku st.p.č. 148 v k.ú. Milostovice, který, stejně jako rozsáhlý okolní pozemek, je ve vlastnictví cizí osoby (pozemky nejsou předmětem koupě). Nachází se necelých 50 metrů severně od komunikace spojující Milostovice s Jamnicí v zemědělsky obhospodařovaném lánu, v místní lokalitě zvané Mezicestí. Objekt je porostlý několika většími dřevinami. Kromě několika okolních řopíků ze stejné linie pevnostních objektů, stojí ve vzdálenosti cca 350 metrů na sever objekt těžkého opevnění - pěchotní srub OP?S 28 Mezicestí. Nabízený objekt je železobetonovou stavbou, postavenou v roce 1937, bez napojení na inženýrské sítě. Její technický stav stavby odpovídá celkovému stáří a je bez významného poškození. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Přichystal    telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)