Nabídka nemovitého majetku

Mělník – soubor pěti pozemků, k.ú. Mělník.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Mělník
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Litoměřice
Minimální kupní cena: 3 890 000,- Kč
Kauce: 100 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230917
Prohlídka objektu: bez prohlídky, nemovitost je přístupná
Místo srazu:

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
    
 

Popis:
Předmětem koupě je soubor pěti volně přístupných pozemků bývalého vojenského vodního cvičiště o celkové výměře cca 8,4 ha, situovaných mimo souvislou zástavbu, severně od výjezdu lodí z přístavu Mělník. Jedná se o pozemky p.č. 2651/1 (největší s výměrou více než 4,8 ha), p.č. 2690, p.č. 2688 vše ostatní plocha a pozemek p.č. 8065/4 vodní plocha. Pozemky (vyjma p.č. 8065/4) jsou přístupné po veřejné účelové komunikaci na p.č. 2651/12 vedoucí z místní části Mlazice. Komunikace následně pokračuje přes pozemky města (cca 100 m), aby přechodem na panelovou komunikaci vedla po pozemku p.č. 2651/3, rovněž v tomto souboru nabízeném a vedeném jako účelová veřejně přístupná komunikace. Také některé části ostatních pozemků jsou zpevněny betonovými panely. Celkově jsou pozemky nepravidelného tvaru, rovinné, s hojným výskytem dlouhodobě neudržovaných dřevin a s travním porostem. Jsou situovány v záplavovém území a od zmíněného přístavu až k jejich severnímu okraji vytváří současně s „pevninou“ tzv. Mlazické tůně.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Krulich   telefon: 724 849 372    e-mail: onnm.ltm@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)