Nabídka nemovitého majetku

Lanžhot – bunkr SLO VEČ 917OL, k.ú. Lanžhot , okres Břeclav.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Lanžhot
Obec: Lanžhot
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
Minimální kupní cena: 359 000,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230928
Prohlídka objektu: 20.9.2023 v 9 h.- tel. domluva do 13.9.
Místo srazu: před Městským úřadem Lanžhot

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ A-120 Z) stojící na pozemku st.p.č. 1762 v k.ú. Lanžhot, který je ve vlastnictví jiných osob (pozemek není předmětem koupě). Je situován v nezastavěném území cca 100 m od soutoku řek Moravy a Dyje v tzv. trojmezí tří států Česka, Slovenska a Rakouska. Státní hranice prochází řekami. Asi 150 metrů proti toku Dyje, tedy severozápadním směrem stojí Hraniční kámen Markrabství moravského osazený přímo u cyklostezky (č. 4. Moravská stezka), která bunkr obkružuje a končí u samotného soutoku. Dle platného územního plánu obce Lanžhot je tato lokalita určena jako plocha přírodní a je součástí nadregionálního biocentra NRBC Soutok. Přístup k objektu vede po účelových komunikacích, cca 1 km po dřevěných lávkách ve vlastnictví Lesů ČR a dále přes pozemky jiných osob. Objekt je bez inženýrských sítí.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Vlčková   telefon: 724 244 769    e-mail: vlckovaj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright Š 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)