Nabídka nemovitého majetku

Křídlůvky-bunkr („řopík“) SLO VEČ 522OL, k.ú. Křídlůvky, okr. Znojmo.


Výběrové řízení: 10.5.2023
Katastrální území: Křídlůvky
Obec: Křídlůvky
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
Minimální kupní cena: 107 083,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 7.6.2023
VS: 77230508
Prohlídka objektu: 23.5.2023 v 9,00 hod.
Místo srazu: u Obecního úřadu obce Slup

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 8.6.2023
- osobním doručením: 6.6.2023 mezi 10-11 hod.
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ 36-B) stojící na pozemku st.p.č. 306 v k.ú. Křídlůvky, který je ve vlastnictví obce Křídlůvky (pozemek není předmětem koupě). Je situován cca 600 m od centra obce a stojí asi 60 m vlevo od silnice č. II/408 z Hrádku do Křídlůvek na pravém břehu zavlažovacího kanálu Krhovice – Hevlín. Přístup k němu je přes pozemky ve vlastnictví obce a Státního pozemkového úřadu. Objekt je bez inženýrských sítí. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Vlčková   telefon: 724 244 769    e-mail: vlckovaj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)