Nabídka nemovitého majetku

Chrastavice – pozemek p.p.č. 1406/7, k.ú. Chrastavice, okres Domažlice.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Chrastavice
Obec: Chrastavice
Kraj: Plzeňský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Plzeň
Minimální kupní cena: 8 800,- Kč
Kauce: 1 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230906
Prohlídka objektu: bez prohlídky, nemovitost je přístupná
Místo srazu:

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
   
 

Popis:
Volně přístupný pozemek úzkého obdélníkového tvaru o výměře 111 m2 v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný na LV 106, se nachází (obdobně jako další nabízené pozemky pod jinými variabilními symboly) necelé 3 km severovýchodně od města Domažlice mezi obcemi Chrastavice a Milavče asi 200 m vlevo od silnice obě obce spojující. Hranice nejsou v terénu vytyčeny, jedná se o zatravněný pruh pozemku podél přístupové cesty (vedoucí po pozemcích Státního pozemkového úřadu), který slouží jako sjezd na sousední louku, bez silničního příkopu.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
H. Gabrielová   telefon: 973 340 267    e-mail: gabrielovah@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)