Nabídka nemovitého majetku

Hevlín – bunkr s pozemkem („řopík“) SLO VEČ 591OL, okres Znojmo.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Hevlín
Obec: Hevlín
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
Minimální kupní cena: 125 190,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230923
Prohlídka objektu: 19.9.2023 v 9.30 hod.
Místo srazu: před Obecním úřadem Hevlín

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ B2-100) s vlastním pozemkem p.č. 2852 o výměře 64 m2 v k.ú. Hevlín stojí asi 1200 m severovýchodním směrem od centra obce, za zemědělským areálem, na úplném zatravněném konci jinak lesního výběžku do zemědělského lánu. Příjezd je možný nejprve po zpevněné komunikaci – cyklostezce „5008, Znojemská“, která prochází cca 400 m východně od stavby, dále po nezpevněné cestě cca 350 m a posledních 150 m krajem travního porostu. Vše po cizích pozemcích bez smluvního zajištění. Objekt je bez inženýrských sítí.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Vlčková   telefon: 724 244 769    e-mail: vlckovaj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)