Nabídka nemovitého majetku

Budňany – bunkr s pozemkem ("řopík") SLO VEČ 2009, obec Karlštejn.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Budňany
Obec: Karlštejn
Kraj: Středočeský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Plzeň
Minimální kupní cena: 144 450,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230904
Prohlídka objektu: bez prohlídky, nemovitost je přístupná
Místo srazu:

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
    
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění vybudovaný na obranu Čsl. republiky (typ A-200 - dvě boční střílny) s vlastním pozemkem st.p.č. 326 o výměře 95 m2 v k.ú. Budňany. Stojí asi 20 m od levého břehu řeky Berounky a současně na opačnou stranu cca 40 m od komunikace č. 116, nad kterou se prudce zdvihá skalnatý útvar, jenž je již součástí Národní přírodní rezervace Karlštejn. Stavba se nachází přímo na rozhraní katastrálních území obcí Srbsko a Karlštejn, prakticky uprostřed vzdálenosti mezi těmito obcemi, v zemědělsky obdělávané lokalitě, kterou svým postavením dělí. Přístup je možný ze zmíněné veřejné komunikace po krátké polní cestě, která je, stejně jako pozemek obklopující stavbu, jiného vlastníka bez smluvního zajištění. Jedná se o typovou stavbu lehkého opevnění nepravidelného tvaru s lomenou čelní stěnou a zemním valem. Objekt je bez připojení k inženýrským sítím.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
S. Kopečný   telefon: 973 340 143    e-mail: kopecnys@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)