Připravované odprodeje

České Budějovice – Třebotovice - pozemek p.p.č. 561/2 a st.p.č. 188


Výběrové řízení: 4.10.2022
Katastrální území: Třebotovice
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: České Budějovice
     
 

Popis:
Jedná se o malý oplocený prostor ležící v lesním porostu cca 60 m vlevo od silnice spojující Dobrou Vodu u Českých Budějovic s Třebotovicemi, nedaleko za lokalitou zvanou „U olší“. Malý areál tvoří pozemek st.p.č. 188 (20 m2) včetně stavby bývalé nadzemní vodárny a pozemek p.p.č. 561/2 (1432 m2) ostatní plocha, jiná plocha, který jej obklopuje. Předmětem koupě jsou i součásti a příslušenství areálu, tj. stará kopaná studna a oplocení. Přístup k areálu je přes pozemky ve vlastnictví jiných osob.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerce
Ortofoto
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
E. Voláková   telefon: 973 321 409    e-mail: annm.cb@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)