Připravované odprodeje

Rožmitál pod Třemšínem – pozemek p.p.č. 645/1


Výběrové řízení: 2.11.2021
Katastrální území: Rožmitál pod Třemšínem
Obec: Rožmitál pod Třemšínem
Kraj: Středočeský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Plzeň
   
 

Popis:
Pozemek o výměře cca 0,67 ha v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha se nachází necelé 2 km jihozápadně od zástavby města Rožmitál pod Třemšínem, současně cca 500 m jižně od místní části Voltuš, poblíž Přírodního parku Třemšín. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru, porostlý travou a náletovým porostem listnatých stromů různého stáří. Přístup je možný z veřejné účelové komunikace.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace

Kontaktní osoba:
J. Gondáš   telefon: 973 340 824    e-mail: gondasj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)