Připravované odprodeje

Jindřichův Hradec – Otín - pozemek p.p.č. 210/22


Výběrové řízení: 4.10.2022
Katastrální území: Otín u Jindřichova Hradce
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: České Budějovice
 
 

Popis:
Volně přístupný pozemek podlouhlého tvaru o délce cca 230 m evidovaný v katastru nemovitostí (s výměrou cca 0,1 ha) jako ostatní plocha, jiná plocha, se nachází asi 600 m na jih od Jindřichova Hradce na výjezdu z Jiráskova předměstí směrem na Horní Pěnu, cca 10 m od silnice vklíněný mezi pozemky jiných vlastníků. Tvoří prakticky zelení porostlé rozhraní mezi lesním porostem a zemědělsky obdělávaným prostorem. Přístup k němu je z veřejné komunikace (silnice II/128) po pozemku ve vlastnictví třetích osob bez smluvního vztahu.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
E. Voláková    telefon: 973 321 409    e-mail: annm.cb@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)