Připravované odprodeje

Lešany – pozemky býv. areálu střelnice Břežany


Výběrové řízení: 4.10.2022
Katastrální území: Břežany u Lešan
Obec: Lešany
Kraj: Středočeský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Praha
  
 

Popis:
Předmětem koupě jsou pozemky p.č. 308/1, p.č. 308/5, p.č. 308/6, p.č. 1089, vše ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 321/8, p.č. 1078/7, p.č. 1078/12, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře cca 1,07 ha, vše zapsané na LV 30. Pozemky v minulosti používané k vojenským účelům se nacházejí cca 1 km jihozápadně od zástavby obce Břežany a současně cca 1,5 km severně od obce Netvořice na pravé straně při silnici II/105. Z této komunikace jsou dobře přístupné, ovšem přes pozemky jiných vlastníků. Jedná se o skupinu pozemků, kterými probíhá lesní cesta a na části je také zpevněná štěrková plocha. Na pozemcích převažují náletové porosty.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Gočál   telefon: 702 003 626    e-mail: gocal.michal@gmail.com
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)