Připravované odprodeje

Znojemsko – bunkr s pozemkem („řopík“) SLO VEČ 510OL


Výběrové řízení: 14.2.2023
Katastrální území: Oleksovičky
Obec: Slup
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ A-160) úprava vstupu PAO, s vlastním pozemkem p.č. 386 o výměře 188 m2. Stojí necelý 1 km od centra obce Slup uvnitř zemědělsky obdělávaného prostoru zhruba uprostřed vzdálenosti mezi silnicí Slup - Jaroslavice a vodním dílem Stará Dyje (Mlýnská strouha). Po silnici je vedena cyklostezka „48, GW Praha-Vídeň, Moravská vinná“ a zároveň cca 150 m od objektu je i autobusová zastávka „Slup, Oleksovičky, rozcestí“. Za zmínku stojí i blízké Jaroslavické rybníky. Přístup ke stavbě je možný přes pozemky ve vlastnictví jiné osoby. Objekt je bez inženýrských sítí.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Horgoš   telefon: 724 244 769    e-mail: horgosj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)