Připravované odprodeje

Milostovice - bunkr ("řopík") SLO VEČ R52OP, okr. Opava


Výběrové řízení: 12.4.2023
Katastrální území: Milostovice
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-140 stojící na pozemku st.p.č. 130 v k.ú. Milostovice, který je ve vlastnictví cizí osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se uprostřed zemědělsky obdělávané půdy, mezi Milostovicemi a Zlatníky v trojúhelníku komunikací (ulice 6. května, Na Lukách a Stěbořická, která vybíhá ze Zlatníků do Opavy), v místní části „Za loukami“. Nedaleko od objektu na výjezdu z Milostovic ulicí Na Lukách je cvičiště místních dobrovolných hasičů. Nabízená železobetonová stavba byla dokončena v roce 1937, je bez napojení na inženýrské sítě, její technický stav odpovídá celkovému stáří a je bez většího poškození. Vlastník pozemku má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
Bc. J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)