Připravované odprodeje

Opava – bunkr („řopík“) SLO VEČ R68OP


Výběrové řízení: 4.10.2022
Katastrální území: Milostovice
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-160 stojící na pozemku st.p.č. 144, který je ve vlastnictví cizí osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se uprostřed zemědělsky obdělávaných lánů v místní oblasti Mezicestí, asi 1,3 kilometru severozápadním směrem od centra Milostovic (části města Opavy), kam současně vybíhá i částečně zpevněná přístupová obecní cesta, od níž pak leží cca 100 m přes pozemek stejného vlastníka, jako pozemku zastavěného. Necelých 500 m východně stojí pěchotní srub OP-S 27 „Paletovo pole“ a dál pak další OP-S 26 „Milostovice“. Jedná se o železobetonovou stavbu z poloviny roku 1937, bez napojení na inženýrské sítě, jejíž technický stav odpovídá celkovému stáří, je v poměrně zachovalém stavu a není výrazně poškozena. Vlastník pozemku pod ní má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
Bc. J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)