Připravované odprodeje

Praha – pozemek p.č. 700/50


Výběrové řízení: 4.10.2022
Katastrální území: Michle
Obec: Praha
Kraj: Praha
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Praha
 
 

Popis:
Předmětem koupě je pozemek dle katastru nemovitostí ostatní plocha, zeleň o výměře cca 0,18 ha zapsaný na LV 157. Pozemek se nachází na rohu ulic Ohradní a Pod Vršovickou vodárnou I. Severozápadní hranicí tvoří oplocení Základní školy Ohradní. Pozemek je převážně zatravněný a prochází jím inženýrské sítě. Podle územního plánu se jedná o zastavitelné území s využitím VV - veřejné vybavení. Zároveň je pozemek součástí území se zvýšenou ochranou zeleně.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Gočál    telefon: 702 003 626    e-mail: gocal.michal@gmail.com
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)