Připravované odprodeje

Milostovice - bunkr ("řopík") SLO VEČ R75OP, okr. Opava


Výběrové řízení: 12.4.2023
Katastrální území: Milostovice
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-160 stojící na pozemku st.p.č. 149 v k.ú. Milostovice, který, stejně jako rozsáhlý okolní pozemek je ve vlastnictví cizí osoby (pozemky nejsou předmětem koupě). Nachází se uvnitř zemědělsky obdělávaného lánu přibližně uprostřed vzdálenosti mezi Jamnicí a Milostovicemi, v místní lokalitě zvané Mezicestí, nedaleko stejnojmenného pěchotního srubu OP-S 28 (cca 200 m severovýchodním směrem) Jedná se o železobetonovou stavbu z roku 1937, jejíž technický stav odpovídá celkovému stáří, poměrně zachovalou, bez významného poškození, které chybí napojení na inženýrské sítě. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
Bc. J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)