Připravované odprodeje

Opava – bunkr („řopík“) SLO VEČ R75OP


Výběrové řízení: 4.10.2022
Katastrální území: Milostovice
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-160 stojící na pozemku st.p.č. 149, který, stejně jako rozsáhlý okolní pozemek je ve vlastnictví cizí osoby (pozemky nejsou předmětem koupě). Nachází se uvnitř zemědělsky obdělávaného lánu přibližně uprostřed vzdálenosti mezi Jamnicí a Milostovicemi, v místní lokalitě zvané Mezicestí, nedaleko stejnojmenného pěchotního srubu OP-S 28 (cca 200 m severovýchodním směrem) Jedná se o železobetonovou stavbu z roku 1937, jejíž technický stav odpovídá celkovému stáří, poměrně zachovalou, bez významného poškození, které chybí napojení na inženýrské sítě. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
Bc. J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)