Připravované odprodeje

Široká Niva – bunkr („řopík“) SLO VEČ 389ABR


Výběrové řízení: 14.2.2023
Katastrální území: Markvartice u Široké Nivy
Obec: Široká Niva
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-120 stojí na st.p.č. 201, obklopen travnatým pozemkem, přičemž oba jsou ve vlastnictví cizí osoby a nejsou předmětem koupě. Nachází se v Jeseníkách na jihovýchodním kraji obce Široká Niva, asi 800 metru od jejího centra, v místní části Markvartice cca 5 m od zpevněné komunikace a v blízkosti několika stavení. Asi 100 m od objektu prochází Naučná stezka Široká Niva a obcí pak cyklostezka 6073 ze Světlé Hory do Lichnova. Jedná se o železobetonovou stavbu dokončenou v roce 1938, bez napojení na inženýrské sítě, jejíž technický stav odpovídá celkovému stáří a je bez většího poškození. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
Bc. J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)