Připravované odprodeje

Pardubice - Sklady Bezděkov - 4 stavební objekty, v k.ú. Barchov u Pardubic


Výběrové řízení: 12.4.2023
Katastrální území: Barchov u Pardubic
Obec: Barchov
Kraj: Pardubický
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Pardubice
  
 

Popis:
Předmětem koupě jsou pouze stavební objekty (sklady) na pozemcích st.p.č. 93, 94, 95 a 96 včetně příslušenství na p.p.č. 276/9 (ESO přístřešek, oplocení, vedení nízkého napětí) vše v k.ú. Barchov u Pardubic. Vlastník pozemků má k nemovitostem zákonné předkupní právo. Nemovitosti jsou umístěny v zadní části bývalého areálu Muničního skladu Bezděkov, jsou neudržované a ve špatném stavebně-technickém stavu, místy zarostlé náletovými dřevinami. Přístup a příjezd k objektům je možný ze silnice č.I/2 Pardubice-Přelouč, odbočením cca 1 km za obcí Staré Čivice vlevo po zpevněné komunikací v délce asi 500 m, vedoucí ovšem po pozemcích jiných vlastníků bez smluvního zajištění. Vedení nízkého napětí v areálu rovněž není v dobrém stavu (bez revize). Toto vedení je napojeno na stožárovou trafostanici, která není předmětem koupě. Část předmětu koupě (sklad na st.p.č. 94) je pod smlouvou o výpůjčce s vlastníkem pozemku, zajišťující zázemí pro hipoterapii.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
V. Hatašová   telefon: 605 729 582    e-mail: hatasova.annm-pce@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)