Připravované odprodeje

Sádek u Opavy - bunkr („řopík“) SLO VEČ ROP7OP, okr. Opava


Výběrové řízení: 12.4.2023
Katastrální území: Sádek u Opavy
Obec: Velké Heraltice
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-140 stojící na pozemku st.p.č. 155 v k.ú. Sádek u Opavy, který je ve vlastnictví cizí osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se v zemědělsky obdělávaném lánu, v mírném svahu na úbočí Židovského vrchu, cca 1 km severozápadně od Sádku, části obce Velké Heraltice, jejíž okrajová zástavba je zase asi 900 m severně od tohoto objektu. Po spojnici těchto obcí je současně vedena známá cyklostezka Radegast Opava. Stavba není napojena na inženýrské sítě, a její celkový technický stav odpovídá jejímu stáří. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)