Připravované odprodeje

Louny – bunkr („řopík“) SLO VEČ 10014, k.ú. a obec Louny, okr. Louny.


Výběrové řízení: 8.8.2023
Katastrální území: Louny
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Litoměřice
   
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-120 se dvěma střílnami, stojící na pozemku p.č. 954/2, který je ve vlastnictví města (pozemek není předmětem koupě). Nachází se na severním okraji zástavby okresního města nad pravým břehem řeky Ohře (na hranici aktivní zóny záplavového území), necelých 150 m za železničním mostem ve svahu porostlém listnatými dřevinami. Kolem objektu ulicí Říční je veden úsek Národní cyklotrasy 6. Ohře. Železobetonová stavba z roku 1937 je bez napojení na inženýrské sítě, její stavebně technický stav odpovídá celkovému stáří. Vchod do objektu je zabetonován, stejně tak střílny, stavba je bez ochranného valu. Přístup ke stavbě je rovněž přes pozemek ve vlastnictví města (bez smluvního zajištění). Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Krulich   telefon: 724 849 372    e-mail: onnm.ltm@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)