Připravované odprodeje

Lubenec – bunkr („řopík“) SLO VEČ 10322, k.ú. Přibenice, okr. Louny.


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Přibenice
Obec: Lubenec
Kraj: Ústecký
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Litoměřice
    
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-120 se dvěma střílnami, stojící na pozemku st.p.č. 58 ve vlastnictví jiné osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se přibližně 800 m jižně od zástavby obce Přibenice, asi 100 m vpravo od úvozové cesty, v členitém terénu lesního masivu nedaleko lokality Kapucínské skály. Oblast je dobře dostupná po silnici I/6 Praha – Karlovy Vary. Železobetonová stavba z roku 1937 není připojena na inženýrské sítě, její stavebně technický stav odpovídá celkovému stáří. Opevnění je opatřeno ochranným valem, vchod do objektu postrádá mříže i dveře. Přístup ke stavbě opevnění je pouze přes pozemek jiného vlastníka bez smluvního zajištění. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Krulich   telefon: 724 849 372    e-mail: onnm.ltm@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)