Připravované odprodeje

Horní Životice – bunkr („řopík“) SLO VEČ 49BR, k.ú. Horní Životice, okr. Bruntál


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Horní Životice
Obec: Horní Životice
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-140 stojící na pozemku st.p.č. 277, který je ve vlastnictví cizí osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se na okraji zemědělsky využívaného území, v těsné blízkosti lesa, který již spadá do katastrálního území Sosnová, cca 150 m vlevo od cyklostezky č. 6159 vedoucí z Horních Životic do Sosnové a současně cca necelých 400 m severně od silnice I/11 z Horních Životic do Malých Heraltic a velké rozvodny elektrického proudu Horní Životice. Přístup je možný přes pozemky ve vlastnictví cizích osob. Jedná se o železobetonovou stavbu, vystavěnou ve druhé polovině roku 1937, jejíž technický stav odpovídá celkovému stáří, bez výraznějšího poškození, a která postrádá napojení na inženýrské sítě. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)