Připravované odprodeje

Horní Životice – bunkr („řopík“) SLO VEČ 61BR, k.ú. Horní Životice, okr. Bruntál


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Horní Životice
Obec: Horní Životice
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu B2-100 stojící na pozemku st.p.č. 287, který je ve vlastnictví cizí osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se cca 1 km východně od centra obce, mezi zemědělsky využívanými pozemky. Přístup k objektu je možný po obecní polní nezpevněné cestě (dříve místně zvané „Horní třešňová alej“) vycházející přímo z jižní části obce Horní Životice. Okolní přístupový pozemek je majetkem stejné osoby, jež je vlastníkem pozemku pod stavbou a není smluvně zajištěn. Jde o železobetonovou stavbu vybudovanou v roce 1938, bez napojení na žádné inženýrské sítě. Technický stav odpovídá stáří, objekt není nikterak výrazně poškozen. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)