Připravované odprodeje

Louny – dva pozemky v k.ú. a obci Louny.


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Louny
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Litoměřice
   
 

Popis:
Jedná se o dva dlouhodobě nevyužívané pozemky, a to p.č. 4805 o výměře cca 0,2 ha a v blízkosti ležící pozemek p.č. 4815 o výměře 44 m2, situované přibližně 1 km východně od osady Nečichy v lokalitě místně zvané Černodoly. Na severní části většího pozemku nepravidelného obdélníkového tvaru se nachází rozbořená stodola, zbývající část pozemku je svažitá s nerovným povrchem s hojným výskytem převážně náletových dřevin. Na pozemku jsou roztroušeny zbytky kamenných základů původní zástavby. Pozemek p.č. 4815 je rovněž mírně svažitý, a je na něm torzo základu obvodového zdiva. Oba jsou obklopeny pozemky s lesním porostem ve vlastnictví třetích osob, přes které jsou přístupné, ovšem bez smluvního vztahu. Současně leží v ochranném pásmu blízké využívané pěchotní střelnice. Oba pozemky jsou součástí regionálního biocentra a EVL Velký vrch – Černodoly, územním plánem vymezeny jako plochy zeleně ostatní a lesní.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Krulich   telefon: 724 849 372    e-mail: onnm.ltm@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)