Připravované odprodeje

Sádek u Opavy – bunkr („řopík“) SLO VEČ ROP111OP, k.ú. Sádek u Opavy, okr. Opav


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Sádek u Opavy
Obec: Velké Heraltice
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-140Z stojící na pozemku st.p.č. 143, který je ve vlastnictví cizí osoby (pozemek není předmětem koupě). Nalezneme ho v zemědělsky obdělávaném lánu v jižní linii řopíků vzdálené cca 700 m od Sádku, části obce Velké Heraltice. Železobetonové stavbě postavené v průběhu roku 1938 chybí napojení na inženýrské sítě. Celkový stav odpovídá jejímu stáří, přičemž je bez výrazného poškození. Příjezd do blízkosti objektu na cca 50 m je možný po polní cestě (vlastnictví pozemků Státního pozemkového úřadu), která vybíhá ze silnice vedoucí ze Sádku do Stěbořic. Vlastník pozemku pod stavbou, který je současně vlastníkem i přístupového pozemku, má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
Přichystal Jiří   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)