Připravované odprodeje

Sádek u Opavy – bunkr („řopík“) SLO VEČ ROP6OP, k.ú. Sádek u Opavy, okr. Opava


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Sádek u Opavy
Obec: Velké Heraltice
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu B1-80 stojící na pozemku st.p.č. 154, který je ve vlastnictví cizí osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se v zemědělsky obdělávané lokalitě, v mírném svahu na úbočí Židovského vrchu necelý kilometr západně od Sádku, části obce Velké Heraltice. V blízkosti objektu jsou také vedeny cyklostezky č. 6164 a 6166 „Radegast Opava“. V tomto případě se jedná o železobetonovou stavbu z roku 1937, které chybí napojení na inženýrské sítě a její technický stav odpovídá celkovému stáří, přičemž je zachovalá, bez významného poškození. Příjezd k objektu je možný až na vzdálenost cca 100 m po nezpevněné cestě od Sádeckého dvora. Vlastník pozemku pod stavbou, který je současně vlastníkem i přístupových pozemků, má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
Přichystal Jiří   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)