Připravované odprodeje

Sádek u Opavy – bunkr („řopík“) SLO VEČ ROP8OP, k.ú. Sádek u Opavy, okr. Opava


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Sádek u Opavy
Obec: Velké Heraltice
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu D2 stojící na pozemku st.p.č. 156, který je ve vlastnictví cizí osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se v zemědělsky využívaném, mírně svažitém území Židovského vrchu, na západ od Sádku, který je součástí obce Velké Heraltice. Dále na západ cca 250 m od objektu je okraj rozlehlé zalesněné oblasti „Březina“, kterou protéká Heraltický potok a protíná ji i cyklostezka 6164 „Radegast Opava“. Nabízená železobetonová stavba z roku 1937 je bez napojení na inženýrské sítě. Její technický stav odpovídá celkovému stáří, je poměrně zachovalá, bez výraznějšího poškození. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)