Připravované odprodeje

Sádek u Opavy – bunkr („řopík“) SLO VEČ R112OP, k.ú. Sádek u Opavy, okr. Opava


Výběrové řízení: 3.10.2023
Katastrální území: Sádek u Opavy
Obec: Velké Heraltice
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-140Z na pozemku st.p.č. 161, který je ve vlastnictví cizí osoby (pozemek není předmětem koupě), stojící v rozsáhlém zemědělsky obdělávaném lánu. Je součástí linie pevnostních objektů, procházející severně od Sádku, části obce Velké Heraltice (stojí asi 700 m od jeho zástavby). Dalších asi 150 metrů na sever se pak nachází objekt stálého těžkého opevnění „U Olší“. Nedaleko na východ se vine zalesněný pás s říčkou Herličkou, u níž se nachází další dva objekty stálého těžkého opevnění. Nabízený objekt je železobetonovou stavbou postavenou v roce 1937, bez napojení na inženýrské sítě, jejíž technický stav odpovídá stáří stavby a je bez většího poškození. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)