Oddělení nakládání movitým majetkem

Působnost oddělení


Odpovídá za:
 • přípravu rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti movitého majetku
 • hospodaření a nakládání s nepotřebným movitým majetkem podle zákona č. 219/2000 Sb. /*
 • vyhlášení veřejných soutěží na prodej trvale nepotřebného movitého majetku
 • provádění nabídkového řízení nepotřebného movitého majetku ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím a za provádění převodu příslušnosti hospodaření zájemcům smlouvou nebo zápisem
 • organizaci prohlídek prodávaného majetku a jeho ukázky zájemcům o koupi v součinnosti s útvary a zařízeními MO a AČR
 • uplatňování ekonomických zájmů státu při nakládání s nepotřebným movitým majetkem
/* ve znění pozdějších předpisů

Oddělení nakládání movitým majetkem zabezpečuje odprodej majetku následujících kategorií:
 • automobilní technika a materiál
 • výstrojní technika a materiál
 • ženijní, zdravotní, proviantní a chemická technika a materiál
 • stavebně ubytovací a opevňovací materiál
 • ostatní technika a materiál
 • druhotné suroviny
 • zbraně a zbraňové systémy
 • munice, střeliviny a ostatní muniční elementy
 • letecká technika a materiálAdresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
PhDr. Yvetta Drobníková
Vedoucí oddělení nakládání movitým majetkem
tel.: 973 229 740
mob.: 724 092 492
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)