Nemovitý majetek

Aktuality

NEMOVITOSTI - Výběrové řízení na odprodej nemovitého majetku ze dne 1.11.2022 bylo uzavřeno. Objekty dosud neprodané a některé nově zařazované nemovitosti budou nabídnuty k prodeji v následujících výběrových řízeních, která se připravují, přičemž nejbližší se předpokládá vyhlásit dne 14.2.2023 a 12.4.2023. Některé z těchto nemovitostí již nyní naleznete v sekci Nemovitý majetek -   Připravované odprodejeAktuální nabídka nemovitého majetku je členěna podle územní příslušnosti:

Brno - odpovědná osoba: Ing. Jan Horgoš, telefon: 973 445 916, mobil: 724 244 769
České Budějovice - odpovědná osoba: Ing. Miroslav Rozsypal, telefon: 973 321 335, mobil: 724 801 064
Litoměřice - odpovědná osoba: Milan Krulich, telefon: 973 225 857, mobil: 724 849 372
Olomouc - odpovědná osoba: Ing. Petr Král, telefon: 973 402 480, mobil: 724 801 326
Pardubice - odpovědná osoba: Lic. Jana Macháčková, telefon: 973 245 900, mobil: 602 151 716
Plzeň - odpovědná osoba: Stanislav Kopečný, telefon: 973 340 143, mobil: 724 849 371
Praha - odpovědná osoba: Michal Gočál, telefon: 973 229 939, mobil: 702 003 626Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)