Nemovitý majetek

Aktuality

NEMOVITÝ MAJETEK - UPOZORNĚNÍ: Od 1.7.2024 dojde k postupné změně webových stránek odboru nakládání s nepotřebným majetkem s novou adresou https://onnm.gov.cz  


NEMOVITOSTI - Dne 11. 6. 2024 bylo vyhlášeno výběrové ří­zení­ na odprodej nemovitého majetku. U každého nabí­zeného objektu je kromě jeho popisu, základní­ch údajů a termí­nů přiložen text celého inzerátu a koncept kupní­ smlouvy. Všem zájemcům doporučujeme řádně prostudovat text inzerátu, zejména podmínky výběrového řízení. V rámci podmínek přihlášení zájemce je nutné řádně vyplnit a totožně podepsat formulář "Přihláška zájemce o koupi", který je k dispozici v sekci "Dokumenty". Podrobné informace naleznete v sekci Nemovitý majetek-  AKTUÁLNÍ NABÍDKA


NEMOVITÝ MAJETEK: Z důvodu zrušení pracoviště regionu Litoměřice je působnost přenesena na pracoviště regionu Praha a Pardubice.  


Vzhledem ke zvýšenému zájmu o objekty bývalého pohraničního opevnění Československa, spojenému s možnými převody těchto staveb i na soukromé subjekty, je nejen pro potenciální zájemce na těchto stránkách na pravé straně v odkazu DOKUMENTY vložena informace o "Nakládání s objekty stálého lehkého a stálého těžkého opevnění Československa“, která obsahuje základní podmínky a možnosti nabytí takového majetku. Pro další případné informace se obracejte na příslušná regionální pracoviště, jejichž kontakty jsou uvedeny v prezentovaném dokumentu nebo přímo shora v záložce „Nemovitý majetek“.   


NEMOVITOSTI - Dne 11. 6. 2024 bylo vyhlášeno výběrové řízení na prodej nepotřebných nemovitostí, další výběrové řízení bude zveřejněno dne 30. 7. 2024. Bude představovat dosud neprodané nemovitosti z předchozích výběrových řízení, současně s některými novými, dosud nezveřejněnými. Většinu z těchto nemovitostí je možné průběžně najít v sekci Nemovitý majetek -   PŘIPRAVOVANÉ ODPRODEJEAktuální nabídka nemovitého majetku je členěna podle územní příslušnosti:

Brno - odpovědná osoba: Ing. Jana Vlčková, telefon: 973 445 709, mobil: 724 244 769
České Budějovice - odpovědná osoba: Ing. Miroslav Rozsypal, telefon: 973 321 335, mobil: 724 801 064
Olomouc - odpovědná osoba: Ing. Petr Král, telefon: 973 402 480, mobil: 724 801 326
Pardubice - odpovědná osoba: Lic. Jana Macháčková, telefon: 973 245 900, mobil: 602 151 716
Plzeň - odpovědná osoba: Ing. Miroslav Rozsypal, telefon: 973 321 335, mobil: 724 801 064
Praha - odpovědná osoba: Michal Gočál, telefon: 973 229 939, mobil: 702 003 626Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Petr Kůrka
Vedoucí oddělení nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 730
mob.: 724 092 493
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)