Oddělení nakládání nemovitým majetkem

Působnost oddělení


Odpovídá za:
  • přípravu písemného rozhodnutí o nepotřebnosti nemovitého majetku pro ministerstvo obrany a pro stát
  • hospodaření a nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem podle zákona č. 219/2000 Sb. /*
  • provádění nabídkového řízení nepotřebných nemovitostí organizačním složkám státu a státním organizacím a za provádění změn příslušnosti hospodařit smlouvou nebo zápisem
  • vyhlašování výběrových řízení podle zákona č. 219/2000 Sb. /* a vyhlášky č. 62/2001 Sb. /* za účelem zjištění zájemců o koupi trvale nepotřebného nemovitého majetku a řízení jejich realizace
  • zpracování a kompletaci dokumentace pro realizaci převodů nepotřebných nemovitostí mimo rezort obrany na ústřední úrovni, včetně projednání s věcně příslušnými správními orgány a územními samosprávnými celky
  • komplexní smluvní zabezpečení nakládání s trvale nepotřebnými nemovitostmi, včetně vedlejších smluv nezbytných k realizaci hlavního závazku
  • předkládání jednotlivých případů převodů nepotřebného nemovitého majetku k výjimce, souhlasu a schválení ústřednímu správnímu úřadu a vládě ČR
  • zpracování právních stanovisek a rozborů a za právní posouzení připomínek k návrhům smluvních dokumentů a k návrhům dokumentace v rámci zjišťování zájemců o koupi
  • uplatňování ekonomických zájmů státu při nakládání s nepotřebným majetkem ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. /*
/* - ve znění pozdějších předpisůAdresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)