Nabídka nemovitého majetku

Oleksovičky – bunkr s pozemkem („řopík“) SLO VEČ 510OL, okres Znojmo.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Oleksovičky
Obec: Slup
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
Minimální kupní cena: 34 000,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230926
Prohlídka objektu: 19.9.2023 v 9.00 hod.
Místo srazu: před Obecním úřadem Slup

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ A-160) úprava vstupu PAO, s vlastním pozemkem p.č. 386 o výměře 188 m2 v k.ú. Oleksovičky. Stojí necelý 1 km od centra obce Slup uvnitř zemědělsky obdělávaného prostoru zhruba uprostřed vzdálenosti mezi silnicí Slup - Jaroslavice a vodním dílem Stará Dyje (Mlýnská strouha). Po silnici je vedena cyklostezka „48, GW Praha-Vídeň, Moravská vinná“ a zároveň cca 150 m od objektu je i autobusová zastávka „Slup, Oleksovičky, rozcestí“. Za zmínku stojí i blízké Jaroslavické rybníky. Přístup ke stavbě je možný přes pozemky ve vlastnictví jiné osoby. Objekt je bez inženýrských sítí.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Vlčková   telefon: 724 244 769    e-mail: vlckovaj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)