Nabídka nemovitého majetku

Sedlnice – pozemky p.č. 1599 a 1639, k.ú. Sedlnice, okres Nový Jičín.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Sedlnice
Obec: Sedlnice
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
Minimální kupní cena: 1 750 000,- Kč
Kauce: 100 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230937
Prohlídka objektu: bez prohlídky, nemovitost je přístupná
Místo srazu:

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
 
 

Popis:
Předmětem koupě jsou 2 na sebe přímo nenavazující podlouhlé pozemky, vedené jako ostatní plocha, dráha, nacházející se východně mimo zastavěnou část obce Sedlnice. Pozemky tvoří nezpevněný pozůstatek bývalé železniční vlečky. Jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci a následně polní cestě. Pozemek p.č. 1639 o výměře cca 1,1 ha zhruba ve dvou třetinách své délky (celkem cca 600 m) prochází hustým lesním porostem (na pozemku ale bez dřevin) s patrnými zbytky po železniční dráze. Pozemek p.č. 1599 s výměrou 749 m2 leží asi 600 m severovýchodně od něj po bývalém náspu, rovněž v kraji lesního porostu.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)