Nabídka nemovitého majetku

Praha - pozemek p.č. 1356/3, k.ú. Hloubětín.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Hloubětín
Obec: Praha
Kraj: Praha
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Praha
Minimální kupní cena: 10 890 000,- Kč
Kauce: 100 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230902
Prohlídka objektu: 19.9.2023 ve 10.00 hod. - tel. domluva
Místo srazu: na pozemku

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
  
 

Popis:
Předmětem koupě je pozemek dle katastru nemovitostí ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 1,2 ha zapsaný na LV 586. Pozemek se nachází jižně od ulice Novopacká (propojení ulice Kbelské a dálnice D 10 na Mladou Boleslav). Jedná se o nezastavěný, převážně rovinatý pozemek, pouze v části svažitý, porostlý náletovými dřevinami i vzrostlými stromy. Je přibližně obdélníkového tvaru a navazuje prakticky na ekodukt přes uvedenou ulici, přičemž cca 50 m jižně od něj se rozprostírá zahrádkářská osada. Pozemek není oplocen a je přes něj vedena cesta zpevněná štěrkem, využívaná jako cyklostezka.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Gočál   telefon: 702 003 626    e-mail: gacal.michal@gmail.com
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)