Nabídka nemovitého majetku

Vroutek – bunkr („řopík“) SLO VEČ 10293, k.ú. Mukoděly, okr. Louny.


Výběrové řízení: 10.5.2023
Katastrální území: Mukoděly
Obec: Vroutek
Kraj: Ústecký
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Litoměřice
Minimální kupní cena: 99 200,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 7.6.2023
VS: 77230503
Prohlídka objektu: bez prohlídky, nemovitost je přístupná
Místo srazu: nebude

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 8.6.2023
- osobním doručením: 6.6.2023 mezi 10-11 hod.
    
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-120 je umístěn na pozemku st.p.č. 80, který je vlastnictvím jiné osoby (není předmětem koupě). Nachází se mimo zástavbu obce v lokalitě místně zvané „Nad stodolou“, obklopen zemědělsky užívaným pozemkem s travním porostem ve vzdálenosti přibližně 400 m vlevo od silnice z obce Černčice do Mukoděl, nedaleko polní cesty. Z místa je výhled do otevřené krajiny. Oblast je dobře dostupná po silnici I/6 Praha – Karlovy Vary. Železobetonová stavba z roku 1937 není připojena na inženýrské sítě, její stavebně technický stav odpovídá celkovému stáří. Opevnění je opatřeno zbytky ochranného valu, vchod do objektu postrádá mříže i dveře. Přístup ke stavbě opevnění je pouze přes pozemek jiného vlastníka bez smluvního zajištění. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Lokalizace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Krulich   telefon: 724 849 372    e-mail: onnm.ltm@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)