Nabídka nemovitého majetku

Micmanice – bunkr („řopík“) SLO VEČ 500OL, k.ú. Micmanice, okres Znojmo.


Výběrové řízení: 11.6.2024
Katastrální území: Micmanice
Obec: Strachotice
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
Minimální kupní cena: 55 500,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 10.07.2024
VS: 77240620
Prohlídka objektu: 25.6.2024 v 9.00 hod.
Místo srazu: Obecní úřad Slup

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 11.07.2024
- osobním doručením: 9.7.2024 od 10.00 do 11.00 hod.
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ A-160) na pozemku st.p.č. 501 na samé východní hranici k.ú. Micmanice který je ve vlastnictví obce Strachotice (pozemek není předmětem koupě). Stojí mezi okrajem zemědělského lánu a vodním dílem „Mlýnská strouha“ (Dyjsko-mlýnský náhon) cca 100 m severozápadně od zástavby obce Slup, částečně skryt okolními vzrostlými dřevinami. Přístup ke stavbě je možný přes pozemky ve vlastnictví obce Strachotice a jiných osob bez smluvního zajištění. Objekt je bez inženýrských sítí. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Vlčková   telefon: 724 244 769    e-mail: vlckovaj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Petr Kůrka
Vedoucí oddělení nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 730
mob.: 724 092 493
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)