Nabídka nemovitého majetku

Oleksovičky – bunkr („řopík“) SLO VEČ 511OL, k.ú. Oleksovičky, okres Znojmo.


Výběrové řízení: 11.6.2024
Katastrální území: Oleksovičky
Obec: Slup
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
Minimální kupní cena: 99 500,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 10.07.2024
VS: 77240621
Prohlídka objektu: 25.6.2024 v 9.00 hod.
Místo srazu: Obecní úřad Slup

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 11.07.2024
- osobním doručením: 9.7.2024 od 10.00 do 11.00 hod.
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ A-140) stojí na pozemku p.č. 173/2 v k.ú. Oleksovičky, který je ve vlastnictví obce Slup (pozemek není předmětem koupě). Nachází se cca 100 m jižně od zastavěného území obce Oleksovičky u nezpevněné obecní cesty a současně 100 m od vodního díla Stará Dyje (Mlýnská strouha). A na opačné straně je po asi 80 m vzdálené polní cestě vedena značená turistická trasa k blízkým Jaroslavickým rybníkům. Přístup ke stavbě je možný přes pozemky ve vlastnictví obce Slup. Objekt je bez inženýrských sítí. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Vlčková   telefon: 724 244 769    e-mail: vlckovaj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Petr Kůrka
Vedoucí oddělení nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 730
mob.: 724 092 493
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)