Nabídka nemovitého majetku

Horní Životice - bunkr („řopík“) SLO VEČ 51BR, k.ú. Horní Životice, okr. Bruntál


Výběrové řízení: 10.5.2023
Katastrální území: Horní Životice
Obec: Horní Životice
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
Minimální kupní cena: 39 300,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 7.6.2023
VS: 77230511
Prohlídka objektu: bez prohlídky, nemovitost je přístupná
Místo srazu: nebude

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 8.6.2023
- osobním doručením: 6.6.2023 mezi 10-11 hod.
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-120Z stojící na pozemku st.p.č. 281, který je ve vlastnictví cizí osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se na louce, v těsném sousedství větší rozvodny elektrické energie Horní Životice. Přístup k objektu je ze silnice I/11 vedoucí z Horních Životic do Malých Heraltic po zpevněné cestě téměř až k objektu. Přitom pozemek pod cestou, včetně pozemku kolem stavby jsou, stejně jako pozemek zastavěný, ve vlastnictví stejné osoby a přístup k objektu je bez smluvního zajištění. Tato železobetonová stavba vybudovaná v roce 1937, jejíž celkový stav odpovídá jejímu stáří je velmi zachovalá, bez významného vnějšího poškození a je bez napojení na inženýrské sítě. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)