Nabídka nemovitého majetku

Lom u Tachova – soubor tří pozemků, k.ú. Lom u Tachova, okres Tachov.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Lom u Tachova
Obec: Lom u Tachova
Kraj: Plzeňský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Plzeň
Minimální kupní cena: 949 000,- Kč
Kauce: 100 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230908
Prohlídka objektu: bez prohlídky, nemovitost je přístupná
Místo srazu:

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
     
 

Popis:
Předmětem koupě je soubor tří volně přístupných pozemků, zapsaných na LV 35, o výměře cca 1,15 ha, situovaných mimo souvislou zástavbu cca 4,5 km severovýchodně od Tachova, vlevo od silnice Lom u Tachova – Brod nad Tichou. Pozemek p.p.č. 2852 (s největší výměrou téměř 0,7 ha) je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Jedná se o v průměru 10 m široký a cca 700 m dlouhý pozemek zahrnující zpevněnou neudržovanou živičnou cestu, která se napojuje na uvedenou silnici asi 700 m za obcí Lom, a směřuje mezi poli k lesnímu porostu na místní výšině po obou stranách s trávou zarostlými odvodňovacími příkopy. Na její severní konec, bez v terénu vytyčených hranic, navazují pozemky p.p.č. 2670 o výměře 2737 m2 a p.p.č. 2778 o výměře 573 m2, v katastru nemovitostí vedené jako trvalý travní porost, zemědělský půdní fond. Dlouhodobě zemědělsky nevyužívané pozemky, nacházející se při okraji lesa, jsou porostlé trávou, náletovými keři a sporadicky stromy různého stáří.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
S. Kopečný   telefon: 973 340 143    e-mail: kopecnys@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)