Nabídka nemovitého majetku

Hevlín – bunkr s pozemkem („řopík“) SLO VEČ 569OL, okres Znojmo.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Hevlín
Obec: Hevlín
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
Minimální kupní cena: 145 500,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230921
Prohlídka objektu: 19.9.2023 v 9.30 hod.
Místo srazu: před Obecním úřadem Hevlín

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ A-160) s vlastním pozemkem p.č. 1931 o výměře 180 m2 v k.ú. Hevlín, se nachází cca 2 km západně od centra obce Hevlín v zemědělském lánu. Asi 400 m jižně od stavby vede „Stezka Českem“ a zároveň cyklostezka „48, EV 13, GW Praha-Vídeň, Moravská vinná, Po rovince“. Od silnice č.II/408 směr Znojmo je vzdálen také cca 400 m. Přístup k objektu je přes pozemek v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. Objekt je bez inženýrských sítí.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Vlčková   telefon: 724 244 769    e-mail: vlckovaj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)