Nabídka nemovitého majetku

Lubenec – bunkr („řopík“) SLO VEČ 10316, okres Louny.


Výběrové řízení: 11.6.2024
Katastrální území: Přibenice
Obec: Lubenec
Kraj: Ústecký
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Praha
Minimální kupní cena: 65 000,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 10.07.2024
VS: 77240607
Prohlídka objektu: nebude organizována
Místo srazu: nemovitost je přístupná

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 11.07.2024
- osobním doručením: 9.7.2024 od 10.00 do 11.00 hod.
    
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-120 se dvěma střílnami a lomenou týlovou stěnou, stojící na pozemku st.p.č. 64 v k.ú. Přiběnice ve vlastnictví jiné osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se přibližně 650 m jižně od zástavby osady Přibenice, místní části Lubence, v členitém lesním terénu nedaleko lokality Kapucínské skály. Železobetonová stavba z roku 1937 není připojena na inženýrské sítě, její stavebně technický stav odpovídá celkovému stáří. Opevnění je opatřeno zemním záhozem, vstup do objektu postrádá mříže i dveře (nad vstupem je chybný nápis VEČ 10317). Přístup ke stavbě opevnění je pouze přes pozemky jiných vlastníků zatím bez smluvního zajištění. V současné době, ale probíhá jednání s vlastníkem pozemku na uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku pod objektem SLO. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Gočál   telefon: 702 003 626    e-mail: gocal.michal@gmail.com
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Petr Kůrka
Vedoucí oddělení nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 730
mob.: 724 092 493
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)