Nabídka nemovitého majetku

Lubenec – bunkr („řopík“) SLO VEČ 10317, okres Louny.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Přibenice
Obec: Lubenec
Kraj: Ústecký
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Litoměřice
Minimální kupní cena: 122 300,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230911
Prohlídka objektu: bez prohlídky, nemovitost je přístupná
Místo srazu:

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-180 se dvěma střílnami a rovnou prodlouženou týlovou stěnou, stojící na pozemku st.p.č. 57 v k.ú. Přiběnice ve vlastnictví jiné osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se přibližně 600 m jižně od zástavby osady Přibenice, místní části Lubence, v členitém lesním terénu nedaleko lokality Kapucínské skály. Železobetonová stavba z roku 1937 není připojena na inženýrské sítě, její stavebně technický stav odpovídá celkovému stáří. Opevnění je opatřeno kamennou rovnaninou a zemním záhozem, vchod do objektu je zabezpečen železnou mříží, uzavřenou šroubem (nad pravou střílnou je chybný nápis VEČ 10320). Přístup ke stavbě opevnění je pouze přes pozemky jiných vlastníků bez smluvního zajištění. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Krulich   telefon: 724 849 372    e-mail: onnm.ltm@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)