Nabídka nemovitého majetku

Ležky – bunkr („řopík“) SLO VEČ 10336, obec Lubenec, okres Louny.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Ležky
Obec: Lubenec
Kraj: Ústecký
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Litoměřice
Minimální kupní cena: 112 000,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230914
Prohlídka objektu: bez prohlídky, nemovitost je přístupná
Místo srazu:

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-120Z se dvěma střílnami je vybudovaný v zesílené odolnosti na pozemku st.p.č. 116 v k.ú. Ležky ve vlastnictví jiné osoby (pozemek není předmětem koupě). Objekt stojí jihovýchodně od zástavby osady Ležky, místní části Lubence, u silnice I/6 z Prahy do Karlových Varů a současně cca 140 m od autobusové zastávky se spojem z Lubence do Prahy nebo cca 400 m od železniční stanice Ležky (trať Rakovník – Bečov nad Teplou). Nedaleko se nachází masiv Kapucínských skal s vyhlídkou. Objekt je obklopen menším pozemkem s náletovými dřevinami a zemědělsky využívaným pozemkem, jež jsou vlastněny stejným subjektem, jako pozemek zastavěný stavbou a přístup přes ně není smluvně zajištěn. Železobetonová stavba z roku 1937 není připojena na inženýrské sítě, stavebně technický stav odpovídá celkovému stáří. Vchod do objektu je bez mříží i dveří, k objektu opevnění přiléhá ochranný val. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Krulich   telefon: 724 849 372    e-mail: onnm.ltm@seznam.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)