Nabídka nemovitého majetku

Hrabětice – bunkr („řopík“) SLO VEČ 606OL, okres Znojmo.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Hrabětice
Obec: Hrabětice
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
Minimální kupní cena: 161 583,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230919
Prohlídka objektu: 19.9.2023 v 9.30 hod.
Místo srazu: před Obecním úřadem Hevlín

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
     
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ A-180) na pozemku st.p.č. 635 v k.ú. Hrabětice, který je ve vlastnictví obce Hrabětice (pozemek není předmětem koupě). Nachází se na území přírodní památky Trávní dvůr, cca 3 km jihovýchodně od centra obce Hrabětice, 500 m od levého břehu řeky Dyje. Asi 300 m západně od stavby prochází po zpevněné cestě několik cyklotras a značená pěší Stezka Českem, na opačné straně je asi po 400 m vzdálené polní cestě vedena stezka Via Czechia jižní. Přístup ke stavbě je možný přes pozemky ve vlastnictví obce Hrabětice. Objekt je bez inženýrských sítí. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Vlčková   telefon: 724 244 769    e-mail: vlckovaj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)