Nabídka nemovitého majetku

Stěbořice – bunkr („řopík“) SLO VEČ R85OL, okres Opava.


Výběrové řízení: 5.9.2023
Katastrální území: Stěbořice
Obec: Stěbořice
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
Minimální kupní cena: 3 150,- Kč
Kauce: 1 000,- Kč
Připsání kauce na účet zadavatele: 4.10.2023
VS: 77230933
Prohlídka objektu: bez prohlídky, nemovitost je přístupná
Místo srazu:

Termín pro podání nabídek
- doručovací službou: 5.10.2023
- osobním doručením: 3.10.2023 od 10.00 do 11.00 hod.
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-140Z stojící na pozemku st.p.č. 994 v k.ú. Stěbořice, který je ve vlastnictví cizí osoby (pozemek není předmětem koupě). Nachází se asi 30 m vlevo od silnice uprostřed vzdálenosti mezi obcemi Stěbořice a Jamnice. Jedná se o železobetonovou stavbu z roku 1937, bez napojení na inženýrské sítě, která je v současné době v havarijním stavu, značně porušená zřejmě vinou výbuchu. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Přichystal   telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)