Připravované odprodeje

Řepy – pozemek p.č. 1502/166


Výběrové řízení: 14.2.2023
Katastrální území: Řepy
Obec: Praha
Kraj: Praha
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Praha
  
 

Popis:
Předmětem koupě je pozemek p.č. 1502/166, orná půda, o výměře 3942 m2 zapsaný na LV 867 pro k.ú. Řepy. Pozemek je svažitý, na hranici bytových celků na západní straně a východní hranicí navazuje na Aktivní lesopark Řepy. Přes pozemek od severu k jihu prochází komunikace pro pěší, která spojuje komunikace Obtočnou a Mrkvičkovu. Pozemek tvoří převážně travnatá plocha, na které se nachází několik skupinek borovic, smrků a bříz. Přístup k pozemku je z okolních obecních pozemků. Z důvodu blízké zástavby jsou pozemkem vedeny četné inženýrské sítě – včetně trasy VTL plynovodu, která protíná pozemek na severu a po odbočení od severu k jihu. Pozemek je v územním plánu veden ve většinové části v zóně „OB – čistě obytné“, v malé části na severu zasahuje plocha „Sportu a rekreace“ a plocha „ZMK – zeleň městská a krajinná“.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
M. Gočál   telefon: 702 003 626    e-mail: gocal.michal@gmail.com
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)