Připravované odprodeje

Znojemsko – Krhovice - bunkr s pozemkem („řopík“) SLO VEČ 493OL


Výběrové řízení: 14.2.2023
Katastrální území: Krhovice
Obec: Krhovice
Kraj: Jihomoravský
Pozemek: ano
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Brno
  
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění (typ A-120) s vlastním pozemkem p.č. 7255 o výměře 245 m2, je situován zhruba 700 m východně od zastavěného území obce Krhovice. Stojí uprostřed asi hektarového remízku se vzrostlým porostem cca 150 m vpravo od silnice č. II/408 z Krhovic na Valtrovice, na úrovni fotovoltaické elektrárny přiléhající přímo k levé straně této silnice. Přístup k objektu je přes pozemky ve vlastnictví jiných osob, Státního pozemkového úřadu a obce Krhovice. Objekt je bez inženýrských sítí.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
J. Horgoš   telefon: 724 244 769    e-mail: horgosj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)