Připravované odprodeje

Opava – bunkr („řopík“) SLO VEČ R80OP


Výběrové řízení: 4.10.2022
Katastrální území: Milostovice
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Pozemek: ne
Podíl státu: 1/1
Územní příslušnost: Olomouc
 
 

Popis:
Objekt stálého lehkého opevnění typu A-120 stojící na pozemku st.p.č. 148, který, stejně jako rozsáhlý okolní pozemek, je ve vlastnictví cizí osoby (pozemky nejsou předmětem koupě). Nachází se necelých 50 metrů severně od komunikace spojující Milostovice s Jamnicí v zemědělsky obhospodařovaném lánu, v místní lokalitě zvané Mezicestí. Objekt je porostlý několika většími dřevinami. Kromě několika okolních řopíků ze stejné linie pevnostních objektů, stojí ve vzdálenosti cca 350 metrů na sever objekt těžkého opevnění - pěchotní srub OP-S 28 Mezicestí. Nabízený objekt je železobetonovou stavbou, postavenou v roce 1937, bez napojení na inženýrské sítě. Její technický stav stavby odpovídá celkovému stáří a je bez významného poškození. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo.

Dokumenty:
Koncept kupní smlouvy
Text inzerátu
Ortofoto situace
Přihláška zájemce o koupi
Čestné prohlášení manžela/ky

Kontaktní osoba:
Bc. J. Přichystal    telefon: 973 402 483    e-mail: prichystalj@army.cz
 Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Bedřich Šonka
Vedoucí oddělení přípravy nakládání nemovitým majetkem
tel.: 973 229 710
mob.: 602 306 662
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)